Harmonogram szkoleń psychologiczno-pedagogicznych oraz językowo i kulturowych – Grupa I

8 marca 2014 Sala: 21

Godzina: 8:30

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
22 marca 2014 Sala: 21

Godzina: 8:30

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
5 kwietnia  2014 Sala: 21

Godzina: 8:30

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
17 maja 2014 Sala: 21

Godzina: 8:30

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
24 maja 14 Sala: 21

Godzina: 8:30

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe