Instytucja Partnerska

ADC College jest średniej wielkości organizacją, która działa w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego, jest jednym z niewielu center oferujących szkolenia CLIL oraz ‘Language and Methodology’. College jest również centrem doradztwa zawodowego NextStep, udzielającym informacji, porad i wskazówek, przy bliskiej współpracy z lokalnymi urzędami pracy i pracodawcami. Ponadto, ADC College prowadzi szeroką gamę kursów i szkoleń takich jak: programy stażowe ze szkoleniem języka angielskiego, programy językowo-kulturowe, staże, oraz profesjonalne szkolenia wymiany doświadczeń. Każdego roku przyjmujemy okolo 1000 uczestników (i liczba ta co roku rośnie), a dzięki naszej wieloletniej pracy zbudowaliśmy dobre relacje z wieloma lokalnymi szkołami, college’ami, organizacjami charytawnymi, firmami, stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi, bibliotekami i urzędami pracy.