Harmonogram szkoleń psychologiczno-pedagogicznych oraz językowo i kulturowych – Grupa II

27 września 2014 Sala: 21

Godzina: 830

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
4 października 2014 Sala: 21

Godzina: 830

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
11 października 2014 Sala: 21

Godzina: 830

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe
25 października 2014 Sala: 21

Godzina: 830

Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne
Szkolenie językowo i kulturowe